Telefon : 0312 503 1868
Çalışma Saatleri : 09:00 - 18:00

Metalografik Muayeneler

82_1484492807.jpg

Malzeme muayenesi, malzeme seçimi ve seçilen malzemenin yerinde görev yapıp
yapmayacağını anlamak için veya malzeme özelliklerini belirlemek için yapılan deneyler
topluluğudur.
Malzeme muayenesinin iki ana amacı vardır. Amaçlarından biri satışa sunulmadan
önce malzemedeki hataların tespitidir. Diğer amacı ise iş parçasının, çalışma şartlarında
ortaya çıkacak yüklere karşı gösterdiği tavırları önceden görmektir.
Malzeme muayenesinde şu ana noktalar ele alınır:

1.) Malzemelerin garanti edilmiş özelliklerine ait muayene
2.) Malzemelerin işlenme özelliklerine ait muayene (teknolojik muayene )
3.) İçyapının ve kimyevi bileşenlerin muayenesi
4.) Ham durumdaki parçalarla hazır parçaların iç hatalarının muayenesi


Malzeme muayene yöntemlerinin çokluğu, bunlar arasında seçimler yapmayı kolaylaştırmaktadır. Seçim yapılırken öncelikli olarak muayene yönteminin istenilenleri karşılaması, maliyeti dikkate alınır. Çünkü yöntemlerden bazılan pahalı donanımı ve eğitimli kişilere ihtiyaç vardır.

Malzemeyi Tahrip Etmeden Yapılan Muayene: 

 • Gözle Muayene
 • Mikroskopla Muayene
 • İç Yapı Deneyleri
 • Penetran Sıvı ile Kontrol
 • Ultrasonik Kontrol
 • Röntgen Işınlarıyla Kontrol
 • Manyetik Kontrol
 • Basınçla Kontrol

 

Malzemeyi Tahrip Ederek Yapılan Muayeneler:

 • Kıvılcım Deneyi
 • Çekme deneyi
 • Basma Deneyi
 • Burulma Deneyi
 • Kesme Deneyi
 • Kopma Deneyi


 

Powered by Bilgeweb