Telefon : 0312 503 1868
Çalışma Saatleri : 09:00 - 18:00

DÖKÜM KONTROLÜ

0_1464786347.jpg

DÖKÜM KONTROLÜ

     UMT Kalite, şirket politikası gereğince, en yüksek müşteri memnuniyetini sağlama ilkesiyle, müşteri taleplerine uygun bir şekilde, yerinde ve zamanında, her türlü döküm testi, döküm kontrolü yapar. Döküm öncesi ve sonrası yapılan analiz ve testler ile istenilen kalitede nasıl üretim yapılacağı konusunda müşterilerine danışmanlık yaparak maksimum verimi sağlamayı amaç edinir.

 

 

Döküm Kontrolü - Döküm Testi - Kalite Kontrol

    Kalite kontolü yaparken, Ürün özelliklerinin belirlenmesi, daimiliğin sağlanması, uygun olmayan parçaların ayrılması için üretimin her aşamasında ve bütün dökümhalerde döküm kontrolü ve döküm testi yapılır. Bu aşamaları üç ana başlıkta ele alabiliriz.

Girdi Kontrolleri: Döküm metalleri ile modeller, kalıp ve maça malzemelerinin kontrolu.
Üretim Kontrolleri: Kalıp ve maça malzemelerinin hazırlanması, kalıplama, maça üretimi, kalıp kapama, metal eritme, dökme ve bitirme işlemlerinin kontrolu.
Bitmiş Parça Kontrolleri: Parçada yapısürekliliğinin kontrolu (boşluk, çatlak, segregasyon), biçim ve boyut kontrolu, malzemenin kimyasal ve fiziksel özelliklerinin kontrolu.

     Her döküm yöntemi için değişik bir kalite kontrol yöntemi uygulanmakla beraber uygulanmakta olan üretim kademeleri ve kullanılan malzemelerin çeşide ne göre kalite kontrol yöntemi değişkenlik gösterir.

 

Powered by Bilgeweb